2019 SANDRA VIERA DE MADEIRA – COLECCIÓN “THE NEW OLD”